mProces

Vaši ključni poslovni procesi - u jednom sustavu

 Upravljajte svojim poslovnim procesima brže i efikasnije, uz manje troškove.

Cloud & On Premise rješenje

Instalacija softvera na infrastrukturi mStarta (Cloud) ili instalacija softvera na infrastrukturi naručitelja (On-premise) 

Unos dokumenata

Obrada svih elektroničkih i digitaliziranih papirnatih dokumenata mapiranjem podataka

Obrada i odobravanje

Odnosi se na razne dokumente: ugovore, ulazne ponude, putne naloge, ulaznu i izlaznu poštu...

Multicompany

Ukoliko koristite aplikaciju za različite kompanije, prebacivanje iz kompanije u kompaniju dostupno je jednim klikom

Upravljanje akcijama

Upravljanje akcijama definiranjem za koje tipove dokumenata se akcija prikazuje i koji korisnici imaju pravo korištenja

Mobilna aplikacija

 Za Android i iOS nudi: odobravanja dokumenata, konzultacije i pretrage dokumenata u sustavu

Što je mProces?mProces je rješenje namijenjeno upravljanju poslovnim procesima unutar organizacije prelaskom na digitalni oblik protoka dokumenata. Korištenje mProcesa smanjuje troškove, a povećava učinkovitost i brzinu obavljanja poslovnih procesa unutar organizacije.Implementacija - online & on premise

Integracija je moguća s trećim sustavima uz automatski prijenos matičnih podataka iz ERP-a.

Postoji mogućnost automatskog odlaganja i/ili knjiženja ulaznih računa u poslovni informacijski sustav. Postojeće integracije su: SAP, SAP B1, Aurora, Navision. Nativna integracija moguća je s mArhivom (mStartovim arhivskim rješenjem) i omogućava digitalnu pohranu svih dokumenata koji se obrađuju kroz mProces ovisno o potrebama korisnika. Arhiviranje ulaznih računa prati zakonske regulative, ulazni računi arhiviraju se 11 godina.Integracija s drugim sustavima

Na raspolaganju vam je jednostavno sučelje za crtanje procesa, definiranje grupa i različitih korisničkih uloga, kreiranje tipova dokumenata te pripadajućih atributa kroz pregledno sučelje.

Svaki korisnik u sustavu može biti potencijalni „konzultant“ - dokument se može poslati na uvid ili provjeru bilo kojem korisniku sustava.Administracija

mProcesu možete pristupiti putem linka.

Zainteresirani ste za naša rješenja?

Naša lokacija

Slavonska avenija 11a HR-10000 Zagreb Croatia

Kontakt centar

Slobodno nas kontaktirajte +385 1 2372 500